Martin Bradáč

Zviditelním váš projekt a konkurenci spadne brada

Reklama na Google

Zobrazím váš projekt na předních pozicích na Google v momentě kdy vás vaši zákazníci hledají. Mám zkušenosti se správou účtů s rozpočty přes 1 milion korun měsíčně a vím, jak optimalizovat kampaně pro dosažení nejlepších výsledků. Zaměřím se na cílené reklamy, které přivedou relevantní návštěvníky na váš web.

Návrh a správa kampaní: Vytváření a optimalizace reklamních kampaní na Google.
Výběr a analýza klíčových slov: Identifikace nejefektivnějších klíčových slov pro vaše podnikání.
Optimalizace nákladů: Maximalizace návratnosti investic při minimalizaci nákladů na kliknutí.
Cílení na správné publikum: Použití demografických a geografických dat k přesnému cílení reklam.

od 8 000 Kč / projekt

Reklama na sociálních sítích

Zvyšte povědomí o vašem projektu na největších sociálních sítích. Pomocí cílených reklam na Facebooku a Instagramu zajistím, že oslovíte své ideální zákazníky a dosáhnete stanovených cílů. Vytvořím efektivní kampaně, které zvýší vaši viditelnost a zapojení publika.

Návrh a správa kampaní: Tvorba a optimalizace reklam na Facebooku a Instagramu.
Cílení na konkrétní publikum: Použití detailních dat pro demografické, zájmové a behaviorální cílení.
Kreativní návrhy reklam: Vytváření poutavého obsahu, který zaujme vaše publikum.
Optimalizace nákladů: Efektivní využití rozpočtu pro maximální dosah a zapojení.

od 8 000 Kč / projekt

SEO audit webu

Zlepšete výkon vašeho webu s důkladným SEO auditem. Zaměřím se na technické aspekty, obsah a zpětné odkazy, abych identifikoval slabiny a příležitosti pro růst. Na základě výsledků auditu vám doporučím konkrétní kroky k dosažení lepší viditelnosti ve vyhledávačích.

Technická analýza webu: Kontrola rychlosti načítání, mobilní optimalizace, struktura URL a další technické faktory.
Analýza obsahu: Hodnocení kvality a relevance obsahu na vašem webu.
Analýza zpětných odkazů: Posouzení kvality a množství odkazů vedoucích na váš web.
Identifikace klíčových problémů: Zjištění a oprava chyb, které negativně ovlivňují SEO.
Doporučení pro zlepšení: Konkrétní kroky a strategie pro zvýšení viditelnosti vašeho webu ve vyhledávačích.

od 10 000 Kč

Měření webu

Přesné a detailní měření výkonu vašeho webu je klíčem k úspěchu. Pomocí analytických nástrojů nastavím měření klíčových metrik, které vám poskytnou přehled o návštěvnosti a efektivitě vašich marketingových aktivit. Optimalizujte své strategie na základě spolehlivých dat.

Nastavení analytických nástrojů: Implementace Google Analytics, Google Search Console a dalších analytických nástrojů.
Sledování klíčových metrik: Měření návštěvnosti, konverzí, míry opuštění a dalších důležitých ukazatelů.
Analýza chování návštěvníků: Přehled o tom, jak se návštěvníci pohybují na vašem webu.
Reporting a doporučení: Pravidelné zprávy s analýzami a doporučeními pro optimalizaci webu.
Optimalizace konverzního poměru: Identifikace a odstranění překážek v konverzním procesu.

od 5 000 Kč

Napište mi

volitelné

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.